ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΚΧΓΟΡ1Κ-ΟΥΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚΧΓΟΡ1Κ-ΟΥΚ

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

50196

119725

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ε.Φ.999-02 ΑΛΕ 2420404001 ΠΟΣΟΥ 45€

30/09/2021 14:33:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *