ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

634ΞΕ-ΔΒΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/634ΞΕ-ΔΒΚ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

10

6795

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ κου ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑ , ΤΜΗΜ Α ΕΠ & ΠΛ. , ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΠ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥ

30/09/2021 14:33:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *