ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

973ΜΩ1Δ-Ε7Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/973ΜΩ1Δ-Ε7Τ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

6280

5722

Δυνατότητα πρόσβασης του Δήμου στις βάσεις δεδομένων της www.dimosnet.gr & www.4412.gr

30/09/2021 14:33:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *