ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΤΝΧ46904Ζ-ΒΝ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΝΧ46904Ζ-ΒΝ5

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

99221893

9253

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

30/09/2021 14:33:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *