ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω1ΨΕΟΡ1Ι-ΙΩΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΨΕΟΡ1Ι-ΙΩΚ

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

50203

46894

Ανάληψη εκτός έδρας μετακίνησης του Βλάχου Βασίλειου, κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δασών Σάμου, Δασονομείου Ικαρίας, από Άγιο Κήρυκο Ικαρίας προς Σάμο, από 03/10/2021 έως 05/10/2021.

30/09/2021 14:33:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *