ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΓΧΥ4690ΒΣ-55Υ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΧΥ4690ΒΣ-55Υ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ

99221920

10980

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

30/09/2021 14:33:01

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *