ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ψ6ΔΖ46ΜΤΛΗ-67Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΔΖ46ΜΤΛΗ-67Χ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Φ.14.1/6877

Πληρωμή της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Αιτήσεων Συμμετοχής για τις Εξετάσεις ΚΠγ περιόδου Β 2021

30/09/2021 14:33:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *