ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΣΠΒ46ΝΠΙΘ-ΛΜ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΠΒ46ΝΠΙΘ-ΛΜ2

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

100068650

11177

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

30/09/2021 14:32:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *