ΔΩΡΕΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

9Ο7Υ4653Π4-ΟΗΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ο7Υ4653Π4-ΟΗΘ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

442692

Επιχορήγηση του πολιτιστικού φορέα με την επωνυμία "ΑΝΤΕΡΣΚΟΡ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (7.000,00€ – ΑΛΕ: 2310802897).

30/09/2021 14:51:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *