ΔΩΡΕΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΡΟΓΚ4653Π4-2Φ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΟΓΚ4653Π4-2Φ8

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

450643

Επιχορήγηση του πολιτιστικού φορέα με την επωνυμία "Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας" (22.000,00€ + 20.000,00€ – ΑΛΕ: 2310802897).

30/09/2021 14:51:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *