ΔΩΡΕΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

9ΚΛΡ4653Π4-ΖΧΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΛΡ4653Π4-ΖΧΡ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

450626

Επιχορήγηση του πολιτιστικού φορέα με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ" (32.000,00€ – ΑΛΕ: 2310802897).

30/09/2021 14:50:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *