ΔΩΡΕΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΨΨΤΣ4653Π4-Κ1Λ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΤΣ4653Π4-Κ1Λ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

434721

Επιχορήγηση του πολιτιστικού φορέα με την επωνυμία "Shared Productions Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία" (9.000,00€ – ΑΛΕ: 2310802897).

30/09/2021 14:50:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *