ΔΩΡΕΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΨΝ7ΚΕ-ΟΧ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝ7ΚΕ-ΟΧ1

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

10

47842

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

30/09/2021 14:49:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *