ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

9ΗΙΒΩΞ1-8ΔΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΙΒΩΞ1-8ΔΡ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

6236

1470

απόδοση κράτησης ασφαλισμένου κ. Μακρή (επασφάλιστρο βαρέων ανθυγιεινών περιόδου 6ου-7ου 2020)

30/09/2021 15:02:09

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *