ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

624Τ465ΦΥΟ-ΡΚΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/624Τ465ΦΥΟ-ΡΚΔ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

100010899

Β3α/Γ.Π.58277

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 8.266,50 ευρώ από τον Λογαριασμό 2420989001 του Φ. 1015/501».

30/09/2021 15:00:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *