ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΨΨ48ΟΡΖΥ-Π09

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨ48ΟΡΖΥ-Π09

30/09/2021 03:00:00

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

50851

607/17.09.2021

Έγκριση δέσμευσης ποσού για δαπάνες εθιμοτυπίας

30/09/2021 14:58:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *