ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6Ω9Θ46Ψ844-ΚΟΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ω9Θ46Ψ844-ΚΟΝ

30/09/2021 03:00:00

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

99201054

6687

Έγκριση δαπάνης για τη παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού λογοτύπου και παραγωγής ενημερωτικού υλικού “Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων” της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του Χ.Π. του Π.Τ. "Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2021

30/09/2021 14:58:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *