ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

67ΤΥ46904Τ-6ΣΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΤΥ46904Τ-6ΣΦ

30/09/2021 14:57:06

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ

99221882

ΕΠ2785

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠ2785-30/09/2021

30/09/2021 14:57:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *