ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΨΜΩΖΟΞΝ5-92Φ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΩΖΟΞΝ5-92Φ

30/09/2021 03:00:00

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

55380

547/2021

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ>> ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 489/1/38/27-8-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/Σ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Κ. ( ΑΔΑΜ 21REQ009191988/13-9-2021).

30/09/2021 14:56:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *