ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

68ΛΖ469Β7Γ-ΣΝΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΛΖ469Β7Γ-ΣΝΨ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

99206917

20784

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΚΤΛ), ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

30/09/2021 14:56:38

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *