ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

9ΡΠΨ4653Π4-ΕΦΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΠΨ4653Π4-ΕΦΩ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467239

Απευθείας ανάθεση και έγκριση για διαμόρφωση οικοπέδου στο παραχωρημένο στην ΕΦΑ Κιλκίς όμορο οικόπεδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς

30/09/2021 14:55:09

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *