ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ω5Σ446904Τ-Ψ63

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Σ446904Τ-Ψ63

30/09/2021 14:55:07

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ

99221882

ΕΠ2784

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠ2784-30/09/2021

30/09/2021 14:55:08

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *