ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΨΒΚΛΕ-ΕΓ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΚΛΕ-ΕΓ2

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

10

Φ.085.1/ΚΙΕΒΟ-ΓΡΑΦΕΙΑ/ΑΣ 13712

ΕΝΟΙΚΙΑ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΙΕΒΟΥ

30/09/2021 14:54:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *