ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

60ΦΡ46ΜΖ8Ι-ΞΜΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΦΡ46ΜΖ8Ι-ΞΜΩ

30/09/2021 03:00:00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ

100067935

651

Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών προηγούμενων χρήσεων (Ρύθμιση)

30/09/2021 14:54:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *