ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6ΘΧΘ465ΦΥΟ-0ΒΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΧΘ465ΦΥΟ-0ΒΞ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

100010899

Β3α/Γ.Π.οικ.60102

Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 747,96 ευρώ από τον Λογαριασμό 2420189001 του Φ. 1015/501».

30/09/2021 14:54:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *