ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΩΑΟΩ4653Π4-Σ1Ο

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΟΩ4653Π4-Σ1Ο

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

466998

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε514 με τίτλο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ συνολικού ποσού 9.900,00 ευρώ για το έργο/α: 2014ΣΕ51400000.

30/09/2021 14:53:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *