ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6ΜΤΡ4653ΠΓ-ΖΣ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΤΡ4653ΠΓ-ΖΣ5

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

100015981

710/269439

Έγκριση διενέργειας με απευθείας διαπραγμάτευση προμήθειας συσκευής ινωδών ουσιών για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης

30/09/2021 14:53:35

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *