ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ω1ΘΗ46ΜΖ8Ι-34Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΘΗ46ΜΖ8Ι-34Δ

30/09/2021 03:00:00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ

100067935

642

Απόδοση Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών Φ.Ε.Ε. 7ος/2021

30/09/2021 14:51:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *