ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

99ΓΡ46ΨΧ9Θ-ΖΟ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΓΡ46ΨΧ9Θ-ΖΟ4

30/09/2021 03:00:00

ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

99200120

οικ.7887/21

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30/09/2021 14:51:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *