ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ψ6ΝΠΚΗΠ-Μ06

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΝΠΚΗΠ-Μ06

30/09/2021 03:00:00

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ

14382

245

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Η/Υ

30/09/2021 14:51:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *