ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΨΧΘΞ46ΜΖ8Ι-Θ74

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΘΞ46ΜΖ8Ι-Θ74

30/09/2021 03:00:00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ

100067935

641

Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Φ.Μ.Υ. 7ος/2021

30/09/2021 14:47:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *