ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6Β3Ψ4653Π4-ΧΝΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β3Ψ4653Π4-ΧΝΗ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467367

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.087,28€ για την πληρωμή της μισθοδοσίας μηνός Αυγούστου 2021 του έκτακτου προσωπικού του υποέργου «Αρχαιολογική έρευνα» του έργου « Κατασκευή αποχέτευσης και ΕΕΛ της Τ.Κ. Αθύρων του Δ. Πέλλας ».

30/09/2021 14:43:57

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *