ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6Λ8Υ469Η8Κ-Δ6Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Λ8Υ469Η8Κ-Δ6Κ

30/09/2021 03:00:00

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

99221736

237

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡ.ΤΟΠΟΘ.ΕΛΑΣΤ. κ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΡΟΜ.ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΘΕΝ.ΕΚΑΒ-

30/09/2021 14:42:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *