ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6ΜΝ6ΟΞΝ5-3Τ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΝ6ΟΞΝ5-3Τ7

30/09/2021 03:00:00

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

55380

546/2021

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.388/29/9-7-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΚΡΗΤΗΣ. (ΑΔΑΜ 21REQ008966611 22-7-2021).

30/09/2021 14:42:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *