ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΩΜΦ146ΨΖΣ4-ΗΒ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΦ146ΨΖΣ4-ΗΒ6

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

99203026

44524/2021

Αποφαση Προέδρου 3269 για δαπάνη στο έργο 91002800 #16632

30/09/2021 14:42:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *