ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΨΨΣ546ΨΖΣ4-ΜΥ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΣ546ΨΖΣ4-ΜΥ3

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

99203026

44523/2021

Αποφαση Προέδρου 3268 για δαπάνη στο έργο 62370500 #16641

30/09/2021 14:40:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *