ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

9ΚΛΗ7ΛΛ-8Υ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΛΗ7ΛΛ-8Υ4

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5009

591029/2042

1157-«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2021 της Π.Ε. Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. εισήγησης 588097/4855/20-09-2021)»

30/09/2021 14:37:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *