ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ψ01Π46ΜΡΒΩ-ΟΝΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ01Π46ΜΡΒΩ-ΟΝΣ

30/09/2021 03:00:00

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

100039191

ΧΕ79/2021

Αµοιβή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο της οικονοµικής χρήσης 2020.

30/09/2021 14:37:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *