ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ω8ΚΨ465ΘΠ4-Ο0Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΚΨ465ΘΠ4-Ο0Δ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

100012498

3384

εγκριση πίστωσης για ΦΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

30/09/2021 14:37:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *