ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ψ70Ν46ΜΤΛΒ-Β35

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ70Ν46ΜΤΛΒ-Β35

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

100054489

16057/30-9-2021

Δικαιολογητικά Δαπάνης για Προμήθεια Χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων

30/09/2021 14:35:46

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *