ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6ΚΓΞ7ΛΛ-ΔΧΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΓΞ7ΛΛ-ΔΧΛ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5009

592819/2050

1153-«Ενοικίαση περιπτέρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε Διεθνή Έκθεση Τουρισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. εισήγησης 588632/1160/20-09-2021)»

30/09/2021 14:34:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *