ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

633Ν469Η8Κ-ΑΑΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/633Ν469Η8Κ-ΑΑΦ

30/09/2021 03:00:00

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

99221736

236

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡ.ΕΠΙΣΚ.Κ ΣΥΝΤ.ΗΛΕΚ.ΥΠΟΛ.Κ ΔΙΚΤΥΩΝ

30/09/2021 14:33:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *