ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6ΩΣ946ΜΖ8Ι-ΑΑΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΣ946ΜΖ8Ι-ΑΑΧ

30/09/2021 03:00:00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ

100067935

637

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 &
ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2021

30/09/2021 14:33:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *