ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

9ΑΓΞ46ΜΡΒΩ-Ι94

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΑΓΞ46ΜΡΒΩ-Ι94

30/09/2021 03:00:00

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

100039191

ΧΕ 80/2021

Αµοιβή υπηρεσιών ταχυµεταφορών ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021.

30/09/2021 14:33:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *