ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ω5Ω1465Θ1Ε-0ΣΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Ω1465Θ1Ε-0ΣΨ

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

100012982

τα/ 30867

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

30/09/2021 14:32:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *