ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ψ36ΚΟΛΝ0-ΧΗΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ36ΚΟΛΝ0-ΧΗΖ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

53056

53

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Σωματείου Εργαζομένων μηνών
Αυγούστου Χιώτη και Σεπτεμβρίου Χατζίδη

30/09/2021 16:02:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *