ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6ΞΜΘΟΛΝ0-Ξ5Σ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΜΘΟΛΝ0-Ξ5Σ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

53056

52

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Φ.Μ.Υ., Eισφ. Αλληλεγγύης, μηνός
Σεπτεμβρίου Χατζίδη

30/09/2021 15:57:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *