ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ψ94Ο469ΗΡ8-ΙΦΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ94Ο469ΗΡ8-ΙΦΨ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

99220974

Δ-02-098119

Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΠΤΗΛ με αριθμό πρωτοκόλλου 098119 (30/09/2021)

30/09/2021 15:55:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *