ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6ΑΓ946Ψ842-ΞΩ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΓ946Ψ842-ΞΩ8

30/09/2021 03:00:00

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

892/Β71/ΕΔ

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ Β/71/2021 ΤΕΕ/Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

30/09/2021 15:45:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *