ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΩΗ19ΟΛ2Π-Ξ4Ο

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗ19ΟΛ2Π-Ξ4Ο

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

52870

5296

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

30/09/2021 15:37:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *